Priser

Priset är inkl allt efter RUT-avdrag, beloppet inom parantes är innan RUT-avdrag.
En exakt bedömning av pris och tidsåtgång kommer att göras vid första besöket hos dig.

0 - 50 kvm
51 - 60 kvm
61 - 70 kvm
71 - 80 kvm
81 - 90 kvm
91 - 100 kvm
101 - 110 kvm
111 - 120 kvm
121 - 130 kvm
131 - 140 kvm
141 - 150 kvm
Över 150 kvm